Banan

Banana split...

Banan

Oprindelse: Musa sapientum L.

Banan hører til pisangfamilien (Musaceae) og regnes for at være en af verdens ældste kulturplanter. Den har sit hjemsted i det tropiske Sydøstasien, hvor der stadig findes visse vildtvoksende arter. Herfra har den bredt sig til Afrika og De Kanariske øer. Spanierne bragte i 1500-tallet bananen med til Amerika, hvor den fik stor udbredelse i Mellem- og Sydamerika. I Nordeuropa er bananen et ret nyt bekendtskab, og først for ca. 90 år siden begyndte importen af bananer til Danmark.

Ældre søfarende kan berette, at mange af de første laster med bananer til Europa aldrig nåede frem, fordi de modnede så meget ombord, på grund af dårlige køle- og beluftningsforhold, at de måtte smides over bord. Nu dyrkes bananer overalt i tropiske og subtropiske områder med Brasilien, Indien og Philippinerne som de største producenter.

Bananplanten kaldes ofte en palme, men er egentlig en urt, hvor bladene sidder så tæt sammen, at bladskederne danner noget, der ligner en stamme. I løbet af ca. ½ år vokser planten til sin fulde højde, som er 4-10 m, hvorefter den samme år blomstrer og bærer frugt. Høsten foregår ved, at planten hugges om, og de umodne bananer plukkes af. De grønne bananer modnes kunstigt, når de er fremme i importlandet, hvorved man bedre kan styre afsætningen.

Betydning for kosten:

Bananer hører til de energirige frugter. Bananer har et vist indhold af C-vitamin, B6-vitamin og kalium og har desuden et stort indhold af kostfibre.

Tip:

Opbevaring og holdbarhed: Den ideelle opbevaring for bananer er ved 12-14°C og 95-100% relativ luftfugtighed. Holdbarheden er meget afhængig af modenhedsgraden. De umodne (grønne) kan holde sig 15-20 dage ved 12-14°C og 4-8 dage ved 20°C. De modne (gule) bananer kan holde sig 3-6 dage ved 12-14°C og 2-3 dage ved 20°C